Home » ریشه‌های کمونیسم روسی و مفهوم آن by Nikolai A. Berdyaev
ریشه‌های کمونیسم روسی و مفهوم آن Nikolai A. Berdyaev

ریشه‌های کمونیسم روسی و مفهوم آن

Nikolai A. Berdyaev

Published
ISBN :
Paperback
376 pages
Enter the sum

 About the Book 

نیکلای بردیایف (1948-1874) فیلسوف نامدار روسی در این کتاب، سیر اندیشه، ادبیات و هنر، جامعهشناسی و فرهنگ روسیه را تشریح کرده است. شکلگیری مکتب کمونیسم روسی را در دورهای یکصدوپنجاهساله مینمایاند. او بر آن است که در روسیه، «روشنفکر» به مفهوم غربی آنMoreنیکلای بردیایف (1948-1874) فیلسوف نامدار روسی در این کتاب، سیر اندیشه، ادبیات و هنر، جامعه‌شناسی و فرهنگ روسیه را تشریح کرده است. شکل‌گیری مکتب کمونیسم روسی را در دوره‌ای یکصدوپنجاه‌ساله می‌نمایاند. او بر آن است که در روسیه، «روشنفکر» به مفهوم غربی آن وجود نداشته است و روشنفکران روسیه، پدیده‌های نسبی را به صورت مطلوبیت‌های عام و جهان‌شمول می‌پذیرفتند. مؤلف توضیح می‌دهد که چگونه در دوران اختناق، اندیشه‌های اجتماعی زیر پوشش آثار و نقد ادبی پنهان می‌شود.او شرحی بسیار خواندنی در پیرامون اسلاوگرایی، غرب‌گرایی، سوسیالیسم، نارودنیسم، آنارشیسم، مارکسیسم کلاسیک، مارکسیسم روسی، کمونیسم، انقلاب و مسیر حرکت فکری بلشویسم و منشویسم در روسیه ارائه کرده است که شاید یکی از مهمترین اظهارنظرهای نویسنده در پیرامون انقلاب باشد.شرحی که مؤلف در پیرامون رهبران انقلاب اکتبر، به ویژه لنین ارائه کرده است، بسیار عالمانه و درخور دقت است. در این کتاب نکته‌های فراوانی هست که خواننده را درجهت شناختن سیر حرکت اجتماعی مردمان مشرق‌زمین یاری می‌کند.