Home » Thất Lạc Cõi Người by Osamu Dazai
Thất Lạc Cõi Người Osamu Dazai

Thất Lạc Cõi Người

Osamu Dazai

Published
ISBN :
Paperback
250 pages
Enter the sum

 About the Book 

Sống, dù chỉ một vài hề, cũng phải đi đến tận cùng đày ải.Sống, nhiều khi không bằng chết nhưng phải nghiến răng đi tiếp, nhiều khi chưa chắc gì vì hai chữ ngày mai.Chớ luận thành công, chớ kể thất bại, sống là phải luôn tranh đấu dằn vặt, tìm ýMoreSống, dù chỉ một vài hề, cũng phải đi đến tận cùng đày ải.Sống, nhiều khi không bằng chết nhưng phải nghiến răng đi tiếp, nhiều khi chưa chắc gì vì hai chữ ngày mai.Chớ luận thành công, chớ kể thất bại, sống là phải luôn tranh đấu dằn vặt, tìm ý nghĩa cho sinh mệt dù cuối cùng tất cả cũng chỉ là phù du.Những con chữ như dấu máu trên tuyết, dẫn đưa ta vào một mê lộ không lối thoát của nỗi cô đơn rực rỡ kiếp người.(Dịch giả Hoàng Long)